خدا...،صداقت...،باران

تنهادرجاده یکرنگی

 

        کسی چه می داند

 

         شاید کل زندگی یک خواب بلند باشد!

 

         چنان که فرموده اند:

 

       "الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا"

 

 

 

 

نوشته شده در جمعه 1393/09/14ساعت 12:36 توسط آرزوی رهایی| |


Design By : Night Skin